DOWNLOAD ID PAKKEN
LOGO
Det rene TV 2 logo fungerer både som corporate logo og som logo for Hovedkanalen. Det findes i en positiv og en negativ version til brug på henholdsvis lys og mørk baggrund. Logoet må kun optræde i rød, sort eller hvid.

DOWNLOAD LOGO
RESPEKTAFSTAND
OG STØRRELSE
Respektafstanden beskriver det område rundt om logoet, som skal holdes fri for grafiske elementer.

For at sikre bedst mulig logogengivelse bør det ikke skaleres ned under de angivne mindstestørrelser herunder:
LOGO PLACERING
I airlooket optræder logoet to steder: Som vandmærke i øverste venstre hjørne, og som ident afmeldning.

Til print tilstræbes at placere logo centreret, enten øverst eller nederst på siden. Alternativt placering er i øverste venstre hjørne, som visuel link til vandmærket.
FARVER
TV 2’s primære brandfarve er rød. Den røde farve bruges både corporate og til Hovedkanalen. Den røde farve suppleres af grå og sort. Der tilstræbes et let, lyst og imødekommende udtryk.
TYPOGRAFI
TV 2 benytter Alright Sans, som er TV 2 familiens generelle skrift og hovedkanalens primære font. Skriftfamilien rummer en række snit, som alle kan bruges alt efter formål. En række eksempler her på sitet viser best cases, som du kan lade dig inspirere af.

DOWNLOAD ALRIGHT SANS LP
GUIDELINES
For at sikre at vores brand opleves konsistent på tværs af alle platforme og medier, har vi udviklet et sæt regler og retningslinjer, der hjælper dig med at udvikle design, som er i tråd med vores brand.

DOWNLOAD GUIDLINES
PRODUCENT CREDITS
I TV 2 Producent credits-mappen finder du alt, hvad du skal bruge for at lave en korrekt producent-afmelding til TV 2 (grafikelementer, template, eksempelfilm).

DOWNLOAD PRODUCENT CREDITS
CREDITS
Der stilles ikke krav fra TV 2's side om en bestemt måde at layoute krediteringslisterne på (heller ikke bestemte skrifttyper eller lignende) – så det er blot guidelines.

Men for at opnå det bedste resultat, når TV 2 squezer krediteringen, opfordrer vi dog til at følge guiden.

DOWNLOAD CREDITS
STORY LOGO
Storylogoet er vores dynamiske logo, som fortæller en historie om, at TV 2 er et levende og mangfoldigt brand, dvs. det skifter form og karakter afhængigt af indholdet. Storylogos udseende og brug skal godkendes særskilt af TV 2 Design
REEL