DOWNLOAD ID PAKKEN
LOGO
TV 2 ZULUs logo adskiller sig fra resten af TV 2 familiens logoer ved sine karakteristiske kugler. ZULUs logo har primo 2018 undergået nogle mindre justeringer, som har strammet op på de indre former i kuglerne.

Ved corporate brug anvendes logoet med TV 2 og skråstreg. Men i den daglige brug, ved markedsføring og interne præsentationer anvendes kuglerne uden TV 2 logo og skråsteg.

Logoet er tilgængeligt i positive og negative version, henholdsvis til tryk og til skærm. Ligeså kan logoet downloades i ensfarvede versioner.

DOWNLOAD LOGO
FARVER
ZULUs farvepalette består af fire farver og benytter sig ligeså af, hvid og sort. ZULUs primære ID farve er magenta. Hertil kommer to sekundære farver, henholdsvis grøn og blå.

Yderligere indeholder paletten en gul farver der dog udelukkende anvendes i et ”kommenterende” lag på håndtegnede ”doodles” og tillige på ZULUs sekundære skrifttype.
PRIMÆR SKRIFT
ZULU anvender skriften Campton som primære skrifttype. Campton er en simpel og harmonisk san serif, der er bygget over et geometrisk skelet. ZULU anvender Campton i kursive snit og som udgangspunkt altid i roteret 8 grader. Rotationen gør sig dog ikke gældende for længere brødtekster.

DOWNLOAD CAMPTON
SEKUNDÆR SKRIFT
Sticks & Stones er en håndskreven typografi som anvendes i et ”kommenterende” lag sammen med håndtegnede doodles. Skriften skal, ligesom doodles, altid anvendes i ZULUs gule farve.

DOWNLOAD STICKS AND STONES
ON AIR-LOOK
OFF AIR-LOOK
VIGNETTER
Download ZULU Vignetter til brug ved egenproduktioner. Vignetter indsættes før programindhold.

DOWNLOAD VIGNETTER
CREDITS
Ved udformning af credits til TV 2 ZULUs egenproduktioner skal der tages højde for kanalens guidelines hertil. Download instruktioner om udarbejdelse af credits, herunder producent credits ved at klikke på knappen.

DOWNLOAD CREDIT INFO