DOWNLOAD ID PAKKEN
LOGO
Som del af TV 2 familien følger logoet designsystemet for kanalbrands. Logoet findes i en positiv og en negativ version til brug på hhv. lys og mørk baggrund.

I særtilfælde hvor logoet kun kan reproduceres i én farve, skal logoet i blå eller sort/hvidt vælges.

DOWNLOAD LOGO
RESPEKTAFSTAND
OG STØRRELSE
Respektafstanden beskriver det område rundt om logoet, som skal holdes fri for grafiske elementer.

For at sikre bedst mulig logogengivelse bør det ikke skaleres ned under de angivne mindstestørrelser herunder:
LOGO PLACERING
I airlooket optræder logoet to steder: Som vandmærke i øverste venstre hjørne, og som ident afmeldning, placeret centreret på skærmen.

Til print tilstræbes at placere logoet centreret, enten øverst eller nederst på siden. Alternativt placering er i øverste venstre hjørne, som visuel link til vandmærket.
FARVER
Som udgangspunkt er TV 2 Sport en blå kanal, som logoet lægger op til.

Den logo blå farve er TV 2 Sports brand farve og anvendes som signalfarve ifht navigation i TV 2s økosystem.

SEKUNDÆRE FARVER
De sekundære farver er med til at give kanalen power og kant. De skarpe farver benyttes som opråb på overskrifter eller som bund i identitetsbærende grafikker.

Tonefarver bruges til at tone billedemateriale igennem airlooket. På print kan alle farver benyttes til toning af billedmateriale. Alle farver må benyttes som %-tints.
TYPOGRAFI
TV 2 Sport benytter to skrifttyper igennem identitetsprogrammet. Alright Sans er TV 2 familiens skrift og kanalens primære skrift.

For at give kanalen et mere sportsteknisk udtryk benyttes FS Sinclair, som supplement.

DOWNLOAD ALRIGHT SANS LP
PRINCIPPER FOR SKRIFT
Overskrifter defineres dynamisk ud fra et Shoutbox princip, hvor teksten kan skaleres frit indenfor. Teksten er altid centerjusteret.

Til overskrifter bruges Alright Sans Ultra Sans, med skyding 1:1 ift. punktstørelse.

FS Sinclair bruges som support skrift i regular vægt og altid i versaler, når den benyttes sammen med overskrifter.
SKRIFT OG FARVE KOMBINATIONER
En stor del af kanalens udtryk ligger i den kraftfulde brug af typografi og farver, som spejler sportens levende, dynamiske og til tider højtråbende natur.

På blå-tonede bund kan alle skarpe supportfarver bruges.

På grøn, gul og rød bund kan de tilladte farvekombinationer ses i oversigten.
SOCIAL MEDIA
Skal du lave et profilbillede til Twitter eller Facebook kan du bruge generatoren nedenfor. Skal du opdatere et coverbillede kan du hente skabeloner ved at klikke på knappen. Der findes tre typer coverbillede. Læs mere om dem under generatoren.

DOWNLOAD SKABELONER
ON-AIR REEL
I reelen kan du få et levende indtryk af, hvordan kanalen er skruet sammen og se TV 2 SPORT logoet fortælle små animerede historier omkring en række forskellige sportsgrene, der vises på kanalen.

DOWNLOAD REEL
PRODUCENT CREDITS
Producent credits kan downloades i HD:1920x1080. Eksempel (still) på producent credits til TV 2 SPORT

DOWNLOAD PRODUCENT CREDITS
ON-AIR
On-air looket bygger på TV 2’s generiske skrå princip, hvor de skrå lameller binder fladen sammen. Dette kombineres med den højtråbende typografi og de mange muligheder for at kombinere farverne.