DOWNLOAD SOCIAL MEDIA PAKKEN
PROFILBILLEDE
TV 2 skelner mellem profilbilleder til fire forskellige typer sider:

- Kanalsider, der bruges som overordnet side for de enkelte kanaler (ex. TV 2 FRI).

- Programsider, der oprettes til de enkelte programmer (ex. Spørg Charlie).

- Profilsider, som knytter sig til personligheder fra TV 2 (ex. Morten Ankerdal).

- Sider for særlige interesseområder, der samler materiale inden for et særligt område ex. politik.

For at sikre konsistens mellem TV 2s profiler på alle sociale medier skal profilbilleder laves med nedenstående profilbillede-generator.

Profilbillederne er alle i 400x400 px og kan bruges til Facebook, Twitter og Instagram. Tap'en optræder dog ikke på Instagram, hvor profilbilledet er cirkelformet.

DOWNLOAD PROFILBILLEDE SKABELONER
PROFILBILLEDE-GENERATOR
Angiv først hvilken type profilbillede du skal bruge, og hvilken kanal billedet relateres til.

Hvis du skal bruge profilbillede til en programside eller en værtsprofilside skal du uploade et billede.

Skal du bruge profilbilledet til en interesseside, skal interesseområdet angives i tekstfeltet.

Afslutningsvist downloades billedet og uploades efterfølgende som profilbillede.

COVERBILLEDE
Coverbilledet kan vælges frit og er uden TV 2-logo.

Vær opmærksom på ''Unsafe area'' på Facebook, som skal holdes fri for tekst. På den måde sikres det, at teksten også vises på mobiludgaven. Coverbilledet på Facebook er 851x315px (okt. 2016).

Coverbilledet på Twitter er 1500x500px (okt. 2016). Indhold, der også skal optræde på mobiludgaven, skal holdes ude af ”Unsafe area”.DOWNLOAD COVERBILLEDE SKABELON
FOTO CREDITS
Foto Credits skrives med hvid tekst ovenpå en gradient, så teksten også kan læses, hvis billedet er lyst. Optimalt set placeres credits i venstre bund. Hvis det ikke er muligt, placeres det i højre bund. Skulle der også være et element i vejen her, går det mod uret videre, så højre top tages i brug, og sidste mulighed er venstre top.

DOWNLOAD FOTO CREDITS SKABELONER