DOWNLOAD ID PAKKEN
LOGO
TV 2 NEWS logoet følger designsystemet for den øvrige TV 2 familie. Logoet findes i en positiv og en negativ version til brug på henholdsvis lys og mørk baggrund. I særtilfælde hvor logoet kun kan reproduceres i én farve, skal logo i ren rød, sort eller hvid bruges.

DOWNLOAD LOGO
RESPEKTAFSTAND
OG STØRRELSE
Respektafstanden beskriver det område rundt om logoet, som skal holdes fri for grafiske elementer.

For at sikre bedst mulig logogengivelse bør det ikke skaleres ned under de angivne mindstestørrelser herunder:
FARVER
Rød og toner af blå er de primære farver for TV 2 NEWS. NEWS farverne følger døgnrytmen på fladen. Kun afbrudt af BREAKING NEWS, hvor gul og sort dominerer.
TYPOGRAFI
TV 2’s typografi Alright Sans benyttes i flere forskellige snit i on-air designet og på de digitale platforme. Der skrives med versaler i overskrifter og faneblade og både minuskler og versaler i al brødtekst.

DOWNLOAD ALRIGHT SANS LP
ON-AIR
TV 2 NEWS fladen består af: Introer, overlay og infographics. Udtrykket skifter karakter alt efter om det er morgen, dag eller aften. Udtrykket består af både en 3D klode og et 2D grid som fleksibelt kan skifte udtryk alt efter formål. Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan designet binder fladen sammen.